• Description

Antibacterial ear and skin flush. Sterile solution with ionic strength pH8 for dogs and cats.

Svenska: antibakteriell öron och hudskölj. Steril lösning med jonstyrka pH8 för hundar och katter