KONG CARABINER Ovalone Twist Lock

  • Description

-Light and strong, perfect for racing

Svenska: lätt och stark, perfekt för tävlingar